inpay logo inpay logo

Inpay overholder alle påbud i Finanstilsynets inspektionsrapport fra april 2021

Finanstilsynet har i august 2021 som opfølgning på sin inspektionsrapport af 15. april 2021 meddelt Inpay, at tilsynet tager betalingsinstituttets oplysninger om opfyldelse af påbudene i inspektionsrapporten til efterretning og herefter betragter sagen som afsluttet.

Finanstilsynets inspektion hos Inpay i oktober 2020 gennemgik virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer. Inpay har siden dette foretaget de nødvendige foranstaltninger og efterlever nu alle påbud inden for den fastsatte tidsfrist.

Inpay A/S har i de seneste år øget indsatsen inden for hvidvaskområdet massivt, og i januar 2020 lancerede Inpay A/S et omfattende 18 måneders projekt med det formål at styrke og forbedre det interne GRC (Governance, Risk and Compliance) setup, samt AML-, CTF- og KYC-funktionerne.Projektet udføres i tæt samarbejde med internationalt anerkendte konsulenter inden for compliance. Det har blandt andet betydet implementering af best-practise modellen ”3 Lines of Defense”, og at alle relevante funktioner har fået tilført ekstra medarbejdere i København.

Inpay A/S har med tilfredshed konstateret, at inspektionsrapporten i øvrigt ingen bemærkninger havde til håndteringen af en hvidvasksag for 353 millioner kroner, der blev nævnt i den danske presse i juni 2020. I den konkrete sag tog Inpay A/S på eget initiativ kontakt til relevante myndigheder og var dermed med til at sikre en hurtig afgørelse i sagen.

Inpay har et dedikeret fokus på og overholder strengt EU-lovgivningen og sikkerhedsforanstaltninger vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af terrorfinansiering, som implementeret under dansk og EU-lovgivning.

Jacob Thomsen, CEO, har følgende kommentar: “Vi er i Inpay glade for Finanstilsynets grundige gennemgang af vores politikker, procedurer, interne kontroller mv. og samtidig tilfredse med, at Finanstilsynet nu har konkluderet, at vi har efterlevet samtlige påbud.

Vi vil naturligvis også fremadrettet samarbejde tæt med Finanstilsynet for at sikre, at vores standarder og procedurer er på højeste niveau og overholder alle gældende regler.”

We create certainty through compliance

Born with compliance at our heart and licensed by the Danish FSA, when we move money, you can feel confident that it’ll get to the right place with full traceability and transparency.

Contact us at [email protected] to find out how we could help you accelerate your business growth.

Stay ahead of payment trends with Inpay’s newsletter

Name
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.